Adamed Consumer Healthcare S.A.

Adamed Consumer Healthcare S.A.

Ocena w systemie 5A: NNCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 58

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.adamed.com.pl

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 95-080 Tuszyn, ul. Starościańska 33Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Adamed Consumer Healthcare S.A. jest firmą farmaceutyczną, wchodzącą w skład grupy Adamed S.A. W ramach Adamed Consumer Healthcare produkowane są leki OTC (leki dostępne bez recepty) oraz suplementy diety. Firma opracowała i opatentowała innowacyjne formuły dermokosmetyków. Sprzedaż wszystkich produktów Adamed Consumer Healtcare prowadzona jest od 2010 roku. Przedsiębiorstwo ponosi nakłady na badania i rozwój, w 2010 roku wykazywało ponad 10,2 mln zł bilansowych nakładów na B+R.

Udziałowcy: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 13 475 13 310 14 577 14 147 13 186 13 591
Wynik finansowy
netto
243 214 322 509 -646 -6 179
Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 19 10
Wartości niematerialne i prawne 5 1 8 25 967
Aktywa razem 19 460 19 536 21 099 20 234 19 113 14 518
Kapitał własny 13 610 13 824 14 039 14 441 13 136 6 957

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Adamed Consumer Healthcare S.A. charakteryzuje się wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNCNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej