Adamed Sp. z o.o.

Adamed Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: ACAAA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 3

Pozycja na Liście 500’2010: 5

www.adamed.com.pl

Rok powstania: 1986

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 05-152 Czosnów, ul. Pieńków 149Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, jedna z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Produkuje leki typu RX (na receptę), leki OTC, suplementy diety oraz dermokosmetyki. Firma Adamed jest inwestorem w badania i rozwój, w latach 2008-2010 spółka wydała na ten cel ponad 106 mln zł. W ramach prowadzonej działaności badawczo-rozwojowej poszukiwane są innowacyjne leki na raka, zaburzenia metaboliczne oraz choroby ośrodkowego układu nerwowego. Programy badawcze firma realizuje we współpracy z wiodącymi uniwersytetami, instytutami naukowymi i firmami prywatnymi.

Udziałowcy: Adamed Pharma ZF S.A. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 381 333 381 941 301 565 396 596
Wynik finansowy
netto
39 046 6 005
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 071 4 935
Wartości niematerialne i prawne 8 696 12 651
Aktywa razem 505 281 508 399
Kapitał własny 439 868 437 390

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Adamed Sp. z o.o. charakteryzuje się najwyższą oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, najwyższą oceną nakładów na działaność innowacyjną, najwyższą oceną zdolności do uzyskiwania patentów oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to ACAAA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej