American Heart Of Poland S.A.

American Heart Of Poland S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 29

Pozycja na Liście 500’2010: 457

www.klinikaserca.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 1Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca American Heart of Poland S.A. to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie Polski. W 2000 roku Kliniki zostały utworzone z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Ideą ich powołania było wprowadzenie najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. W ciągu ponad 12 lat działalności, dzięki między innymi: ogromnemu potencjałowi, renomie znakomitej kadry lekarskiej i gwarancji przyjęcia pacjentów, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca stały się cenionymi i znanymi oddziałami w Polsce i za granicą.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 25 128 31 267 61 005 94 314 124 469 141 768
Wynik finansowy
netto
5 991 5 888 14 394 18 046 21 349 19 356
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 283 1 023 772
Aktywa razem 21 342 30 293 43 750 77 799 110 343 240 181
Kapitał własny 10 500 13 457 24 907 35 811 48 138 67 550

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo American Heart Of Poland S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej