Ascor S.A.

Ascor S.A.

Ocena w systemie 5A: CCBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 25

Pozycja na Liście 500’2010: 349

www.ascor.com.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 01-330 Warszawa, ul. Mory 8Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Ascor S.A. jest producentem i dostawcą sprzętu medycznego na rynek polski i zagranicę. Firma produkuje rodziny pomp infuzyjnych SEP i AP. Są to pompy jedno i dwustrzykawkowe oraz objętościowe produkowane w szerokim asortymencie. Firma w swojej ofercie posiada również statywy medyczne i podgrzewacze do płynów infuzyjnych i krwi. Firma zatrudnia grupę najwyższej klasy specjalistów, których celem jest konstruowanie, produkcja i sprzedaż nowoczesnych przyrządów i urządzeń medycznych. Jakość wyrobów firmy gwarantowana jest przez wdrożenie norm i uzyskanie certyfikatów systemu ISO 9001 oraz ISO 13485 i potwierdzana jest każdorazowo znakiem CE dla poszczególnych wyrobów.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 7 000 6 722 9 594 8 686 10 421 12 378
Wynik finansowy
netto
658 157 746 211 587 206
Koszty zakończonych prac rozwojowych 225 161 28 8 698
Wartości niematerialne i prawne 1 147 1 101 962 928 1 606
Aktywa razem 4 475 4 665 5 061 5 579 5 752 7 016
Kapitał własny 2 268 2 926 3 943 4 154 4 741 4 948

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Ascor S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej