Balton Sp. z o.o.

Balton Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 38

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.balton.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7, 14Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Balton Sp. z o.o. jest producentem jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb anestezjologii, dializy, chirurgii, ginekologii, kardiologii, radiologii i urologii. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych firmy jest produkcja stentów do naczyń wieńcowych i obwodowych, jak również stentów samorozprężalnych (są to autorskie i chronione patentami konstrukcje). Firma pozostaje jedynym konstruktorem i producentem stentów w całej Europie Środkowej i Wschodniej. W działaniach produkcyjnych Balton współpracuje z firmami francuskimi, amerykańskimi, niemieckimi, rosyjskimi i japońskimi. Balton jest laureatem wielu nagród. Produkty Baltonu chronią nie tylko patenty, są one także certyfikowane według ISO 9001 oraz EC Design-Examination Certificate.

Udziałowcy: Płowiecki Emil - 99,82%, Hurkała Leszek - 0,18%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 54 619 63 947 66 371 70 713 75 698 76 648
Wynik finansowy
netto
17 075 15 350 14 810 6 169 13 941 12 564
Koszty zakończonych prac rozwojowych 179 77
Wartości niematerialne i prawne 213 138 16 8 60
Aktywa razem 73 037 88 645 95 787 100 444 109 799 118 463
Kapitał własny 69 189 81 695 89 061 92 730 102 771 111 085

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Balton Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej