Bayer Sp. z o.o.

Bayer Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 94

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.bayer.com.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02-326 Warszawa, ul. Jerozolimskie 158Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Bayer Sp. z o.o. jest podmiotem należącym do niemieckiego koncernu Bayer AG działającego w sektorze ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysokospecjalistycznych materiałów. Polska fila koncernu działa w Polsce od 1957 roku, a jako spółka Bayer Sp. z o.o. od 1994 roku. Od 2000 roku w Warszawie znajduje się centrala zarządzania firmą Bayer na obszar Europy Środkowej, obejmujący 4 kraje: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się m.in. leki dostępne bez recepty takiej jak Tabcin, Aleve, Saridon, Rennie, Alka-Seltzer, Bepanthen, Elevit, a także suplementy diety Biovital, Kinder Biovital, Supradyn. Firma w swojej ofercie posiada sztandarowy lek Aspirin.

Udziałowcy: Bayer Global Investments B.V. (Niemcy) - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 625 441 698 812 1 020 392 1 092 040 1 256 981 1 265 064
Wynik finansowy
netto
22 626 16 360 15 974 16 970 46 689 18 334
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 16 163 11 055 6 525 1 761 929
Aktywa razem 310 152 357 266 471 761 607 748 508 911 551 599
Kapitał własny 163 418 179 778 23 095 40 065 166 754 183 019

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Bayer Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej