Bio-Ksel Sp. z o.o.

Bio-Ksel Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBCNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 20

Pozycja na Liście 500’2010: 276

www.bio-ksel.com.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Kaliowa 3Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Bio-Ksel Sp. z o.o. należy do grupy największych producentów aparatury do diagnostyki in vitro działających na polskim rynku. Firma rozwija się w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Celem spółki jest zapewnienie kompleksowych dostaw (aparaty, odczynniki, materiały zużywalne, serwis, pomoc metodyczna w postępowaniu analitycznym) do wykonywania oznaczeń układu krzepnięcia. Firma posiada własne Biuro Konstrukcyjno - Technologiczne, gdzie prowadzone są prace rozwojowe nad następną generacją aparatów. Oferta sprzedaży jest systematycznie rozszerzana o nowo pojawiające się odczynniki i oprogramowanie zgodnie z rozwojem metod pomiarowych w diagnostyce in vitro. Działalność firmy prowadzona jest w nadzorowanych warunkach (firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001: 2008 i ISO 13485: 2003).

Udziałowcy: Stenzel Jan Marek - 34,00%, Grodkowski Bernard - 33,00%, Inni - 33,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 4 319 4 442 4 918
Wynik finansowy
netto
152 171 316
Koszty zakończonych prac rozwojowych 221 17
Wartości niematerialne i prawne 223 119 19
Aktywa razem 1 489 1 722 2 187
Kapitał własny 452 471 616

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Bio-Ksel Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBCNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej