Biofarm Sp. z o.o.

Biofarm Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCBNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 15

Pozycja na Liście 500’2010: 192

www.biofarm.pl

Rok powstania: 1988

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 60-198 Poznań, ul. Wałbrzyska 13Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Biofarm Sp. z o.o. należy do grona największych polskich producentów farmaceutycznych. Produkuje leki dostępne bez recepty (Ginkofar, Bioprazol Bio, Magnefar B6, Soyfem czy Halset), całą gamę leków neurologicznych, kardiologicznych i internistycznych, dostępnych z przepisu lekarza, a także liczne suplementy diety. Biofarm produkuje rocznie około 20 milionów opakowań leków, które kierowane są na rynek polski oraz za granicę.

Udziałowcy: Szwarczyński Waldemar - 30,00%, Denkowska Szwarczyńska Grażyna - 24,00%, Ostrowicz Andrzej - 24,00%, Ostrowicz Ewa - 10,00%, Inni - 12,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 139 919 147 944 191 508 266 856 284 342
Wynik finansowy
netto
22 980 5 322 25 969 30 118 13 910
Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 583 3 747 2 155 1 967 3 114
Wartości niematerialne i prawne 3 883 3 995 2 540 2 423 3 315
Aktywa razem 145 196 135 166 151 788 143 889 164 285
Kapitał własny 100 695 96 987 118 060 94 730 98 621

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Biofarm Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCBNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej