BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A.

Ocena w systemie 5A: CCBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 16

Pozycja na Liście 500’2010: 201

www.biomaxima.com

Rok powstania: 2002

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 20-460 Lublin, ul. Mireckiego 29-31Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Firma wytwarza m.in. odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi, szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami, systemy do analizy moczu czy glukometry. BioMaxima dystrybuuje również produkty uznanych światowych firm diagnostycznych, m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Dirui. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Udziałowcy: Wojcieszuk Artur - 14, 36%, Siwek Artur - 14,15%, Ipopema TFI S.A. - 10,41%, BM Inwestor Sp. z o.o. - 9,40%, Krzyżanowski Maciej - 7,48%, Kunda Mariusz - 5,49%, Inni - 38,71%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 5 021 6 210 6 681 7 179
Wynik finansowy
netto
418 478 610 539
Koszty zakończonych prac rozwojowych 62 5 284
Wartości niematerialne i prawne 101 5 311
Aktywa razem 3 305 3 979 5 739 10 502
Kapitał własny 1 940 2 610 3 195 6 732

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo BioMaxima S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma notowana na NewConnect, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej