Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Ocena w systemie 5A: NCBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 24

Pozycja na Liście 500’2010: 342

www.biomed.lublin.pl

Rok powstania: 1984

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. jest polską firmą farmaceutyczną. Spółka jest producentem wielu preparatów leczniczych, wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych spełniających wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, potwierdzone certyfikatami. Biomed udoskonala swoje produkty, tak by zaspokajały wymagania jakościowe i rynkowe oraz były zgodne z najwyższymi standardami współczesnej farmacji. Firma wdraża nowe technologie, współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi i prowadzi wraz z nimi badania doskonalące kadrę pracowniczą i procesy produkcyjne - nieustannie poprawiając jakość wyrobów. Biomed jest spółą notowaną na rynku NewConnect.

Udziałowcy: Klif Sp. z o.o. - 77,67%, Ipopema TFI S.A. - 14,29%, Inni - 8,04%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 20 999 24 484 30 183 32 275 33 624
Wynik finansowy
netto
-283 4 625 1 583 2 541
Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 192 323 804 809
Wartości niematerialne i prawne 12 207 339 857 871
Aktywa razem 20 982 20 441 23 723 47 401 71 468
Kapitał własny 7 689 9 212 13 533 12 770 14 059

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej