Carint Sp. z o.o.

Carint Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 44

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.carint.com.pl

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 30-055 Kraków, ul. Miechowska 5b, 6Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Carint Sp. z o.o. jest firmą działającą w sektorze ochrony zdrowia. Firma wytycza nowe standardy z zakresu diagnostyki kardiologicznej i leczenia kardiochirurgicznego. Prowadzi specjalistyczną działalność związaną z ochroną zdrowia i życia ludzkiego - od profilaktyki, poprzez podstawową i zaawansowaną diagnostykę aż do skomplikowanych zabiegów kardiochiriurgii. Udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, w szczególności świadczy usługi wysokospecjalistyczne w zakresie kardiologii inwazyjnej i angiologii. Firma prowadzi także szkolenia dla lekarzy kardiologów. Przychodnia wykonuje badania diagnostyczne dla pacjentów miasta Tarnowa oraz regionu.

Udziałowcy: Dudek Dariusz - 75,00%, Legutko Jacek - 15,00%, Inni - 10,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 3 562 5 239 8 525 11 288 13 772
Wynik finansowy
netto
1 111 2 485 3 666
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 3 352 6 733 10 971
Kapitał własny 2 174 4 159 6 427

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Carint Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej