Cefarm Białystok S.A.

Cefarm Białystok S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 88

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cefarm.bialystok.pl

Rok powstania: 1951

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 34Zobacz na mapie

Województwo: podlaskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Cefarm Białystok S.A. jest jedną z największych i najbardziej aktywnych grup handlowych w regionie północno-wschodniej Polski. Przedmiotem działania jest sprzedaż hurtowa i detaliczna leków i kosmetyków. Firma dysponuje 47 własnymi aptekami, 6 aptekami w spółce zależnej i własną hurtownią. Spólka ma jedną trzecią podlaskiego rynku farmaceutycznego. W 2010 roku spółka oddała do użytku zbudowane nakładem 30 milionów złotych jedno z najnowocześniejszych w Polsce centrów logistyczno-dystrybucyjnych. W magazynach zainstalowano linie do automatycznej kompletacji zamówień i automatycznego transportu wewnętrznego. Dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu, zastosowaniu na dużą skalę technik automatycznej identyfikacji opartej o kody kreskowe i naręczne terminale radiowe, nowe centrum logistyczne usprawnia procesy magazynowe.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 215 391 238 366 258 597 273 259 288 124 222 849
Wynik finansowy
netto
4 494 5 563 5 652 5 981 -9 767 7 429
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 11 21 781 695
Aktywa razem 56 848 57 412 66 135 86 081 89 191 73 959
Kapitał własny 30 048 32 314 34 685 37 145 27 377 39 948

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Cefarm Białystok S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej