Cefarm Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A.

Cefarm Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 62

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cefarm.wroc.pl

Rok powstania: 1949

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 65, 67Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Cefarm Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A. jest hurtownią farmaceutyczną działającą na rynku południowo-zachodniej Polski. Nadrzędnym celem spółki jest dystrybucja produktów najwyższej jakości, po przystępnych cenach. Firma gwarantuje szybką realizację zamówienia, co stanowi fundament, na którym buduje zaufanie właścicieli i kierowników aptek. Od października 2002 roku firma funkcjonuje w nowym obiekcie logistyczno-dystrybucyjnym zlokalizowanym we Wrocławiu, posiadającym halę magazynową i ekspedycję oraz pomieszczenia biurowe. W magazynach o łącznej powierzchni około 4600 m2, wyposażonych w regały o długości ponad 10 km, zastosowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące przechowywania i dystrybucji leków, spełniające wymogi Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Udziałowcy: Farmacol S.A. - 93,59%, Skarb Państwa - 6,41%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 284 548 288 534 341 746 401 713 444 108 494 154
Wynik finansowy
netto
7 483 7 338 6 383 5 443 3 942 444
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 150 64 269 224 370
Aktywa razem 80 367 101 025 124 768 135 700 131 496 123 619
Kapitał własny 61 779 69 117 77 597 83 039 88 123 88 567

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Cefarm Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej