Celon Pharma Sp. z o.o.

Celon Pharma Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 28

Pozycja na Liście 500’2010: 455

www.celonpharma.com

Rok powstania: 2002

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 05-092 Łomianki, ul. Kiełpin, Ogrodowa 2aZobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Celon Pharma Sp. z o.o. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Dużym atutem Celon Pharma jest silne zaplecze badawczo-rozwojowe, które pozwala nam tworzyć zupełnie nowe klasy skutecznych leków. Dział badawczo-rozwojowy Celon Pharma tworzy ponad 40 naukowców, spośród których ¼ posiada tytuł doktora biologii molekularnej, farmacji lub chemii. Firma inwestuje w rozwój innowacyjnych farmaceutyków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu nowotworów, chorób neurologicznych, cukrzycy i innych schorzeń metabolicznych. Środki finansowe na badania nad nowymi lekami pozyskano ze sprzedaży odtwórczych produktów leczniczych, a także z funduszy unijnych uzyskanych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Udziałowcy: Wieczorek Maciej - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 8 985 14 610 28 236 34 200 39 253
Wynik finansowy
netto
1 308 2 558 12 825 4 627 1 897
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 446 593 900
Aktywa razem 5 917 12 363 28 103 33 205 53 421
Kapitał własny 4 387 6 923 19 748 24 022 25 187

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Celon Pharma Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej