Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 48

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cefarm.com.pl

Rok powstania: 1947

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawowym rodzajem działaności firmy Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A jest dystrybucja na rynku farmaceutycznym. W ofercie handlowej firma posiada ponad 13 tys. pozycji asortymentowych należących do różnych kategorii produktowych. Przedsiębiorstwo oferuje usługi w zakresie wprowadzania oraz dystrybucji nowych leków na polskim. Posiada szeroką ofertę usług logistycznych związanych z transportem i wynajmem specjalistycznych powierzchni magazynowych. Prowadzi składy konsygnacyjne, składy celne, magazyn importera oraz wytwórnię produktów leczniczych. Spólka nieustannie usprawnia jakość procesów, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych metod zarządzania, szkoleniom pracowników oraz adaptowaniu światowych standardów w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Dystrybucji (GDP). Spółka posiada certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat GMP w zakresie importu i wytwarzania.

Udziałowcy: Skarb Państwa - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 542 696 561 790 682 868 710 021 914 091 1 014 662
Wynik finansowy
netto
2 513 -192 -9 6 526 8 386 8 521
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 268 376 520 539 550
Aktywa razem 169 217 185 503 204 222 241 046 291 808 305 378
Kapitał własny 68 837 67 116 67 174 72 764 74 344 76 349

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej