Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Central Clinical Hospital of the Ministry of Internal Affairs and Administration in Warsaw

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 75

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.cskmswia.pl

Rok powstania: 1998

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie to jeden z największych szpitali w Polsce. Jednostka jest szpitalem wieloprofilowym, co oznacza, że zapewnia kompleksową opiekę w całym procesie leczenia od diagnostyki do hospitalizacji. Posiada polikliniki w Warszawie, Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz Ośrodki Rehabilitacyjne w Konstancinie i Wesołej. W 2010 roku szpital udzielił ponad 513 000 specjalistycznych porad ambulatoryjnych, ponad 348 000 porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz hospitalizował ponad 56 000 pacjentów. Obecnie Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym przyjaznym pacjentom, posiadającym jeden z najnowocześniejszych w kraju Oddział Intensywnej Opieki Pooperacyjnej.

Udziałowcy: Skarb Państwa - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 221 601 224 232 269 903 299 241 321 361
Wynik finansowy
netto
112 153 -34 817 -15 620 -8 634 895
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 25 62 138 121 158
Aktywa razem 271 512 320 149 354 388 342 183 343 029
Kapitał własny 220 247 229 309 241 929 239 123 250 420

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej