Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 80

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.csim.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym wysokospecjalistyczne usługi w zakresie: otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, szumów usznych, logopedii, psychologii, fizjoterapii, zaburzeń równowagi, rehabilitacji słuchu i mowy, oraz dopasowania i sprzedaży aparatów słuchowych. Kompleksową opiekę pacjentów z problemami w zakresie słuchu i mowy zakład realizuje już w siedmiu placówkach NZOZ-u Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w całej Polsce.

Udziałowcy: Xingzhou Venture Capital Trettiovacorp AB - 15,42%, Inni - 84,58%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 3 642 5 012 8 836 10 317 10 184
Wynik finansowy
netto
2 006 3 045 2 904 1 560
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 6 648 10 011 24 842 55 714
Kapitał własny 6 502 9 546 12 471 14 030

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej