Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

Ocena w systemie 5A: NCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 83

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.chema.rzeszow.pl

Rok powstania: 1951

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 9Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy jest prywatnym przedsiębiorstwem farmaceutycznym działającym na rynku. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne, w jednym z nich wytwarza produkty lecznicze natomiast w drugim wyroby medyczne. W ofercie firmy znajduje się ponad 80 różnych produktów, głównie dla stomatologów i dermatologów. Produkcja wyrobów stomatologicznych to głównie wyroby medyczne stosowane w stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyce stomatologicznej oraz preparaty stosowane w profilaktyce i leczeniu próchnicy i chorób przyzębia. Produkcja dermatologiczna to głównie maści antybiotykowe z rozmaitymi substancjami czynnymi mającymi zastosowanie w większości chorobach skóry.

Udziałowcy: Członkowie spółdzielni - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 16 898 16 123 17 745 17 176 16 614
Wynik finansowy
netto
1 971 1 286 1 488 2 028 1 004
Koszty zakończonych prac rozwojowych 20
Wartości niematerialne i prawne 16 44 7 283 260
Aktywa razem 12 099 12 425 13 818 15 041 15 348
Kapitał własny 8 903 9 375 10 354 11 841 11 846

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNC.

Status przedsiębiorstwa: inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej