Chemapol S.C.

Chemapol S.C.

Ocena w systemie 5A: CABCN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 14

Pozycja na Liście 500’2010: 181

www.chemapol.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: mikro

Adres: 43-450 Ustroń, ul. Urocza 53Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Chemapol S.C. jest producentem sprzętu i urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Firma produkuje wysokiej klasy mieszalniki proszkowe, w tym mieszalniki dla labolatoriów, automatyczne myjnie do mycia i suszenia kontenerów, zbiorników i binów. Ponadto firma produkuje półautomatyczne myjnie oraz wanny farmaceutyczne służą do ręcznego mycia kontenerów, binów, zbiorników oraz elementów urządzeń procesowych.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 602 743 633
Wynik finansowy
netto
108 213 246
Koszty zakończonych prac rozwojowych 12 52 19
Wartości niematerialne i prawne 12 16 14
Aktywa razem 680 860 701
Kapitał własny 46 37 35

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Chemapol S.C. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, najwyższą oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do uzyskiwania patentów. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CABCN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej