ChM Sp. z o.o.

ChM Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 21

Pozycja na Liście 500’2010: 292

www.chm.pl

Rok powstania: 1997

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lewickie 3bZobacz na mapie

Województwo: podlaskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo ChM Sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii. Posiada własne działy produkcji, marketingu, dział badawczo-rozwojowy, a także sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą. Firma posiada własne zaplecze konstrukcyjno-technologiczne, gdzie opracowywane są nowatorskie rozwiązania. W ofercie firmy znajduje się ponad 30.000 różnych wyrobów, w tym system gwoździ śródszpikowych blokowanych CHARFIX oraz CHARFIX2, ChFN, system stabilizacji kręgosłupa BIALSTAB oraz CHARSPINE, system płytek blokowanych ChLP, stabilizator zewnętrzny CHARSTAB, stabilizator dynamiczny DSB/DSK. Produkcja oraz sprzedaż implantów medycznych możliwa jest dzięki stałej współpracy ze środowiskiem medycznym i instytucjami naukowo-badawczymi. Ponadto spółka posiada własny park maszynowy wyposażony w nowoczesne obrabiarki sterowane komputerowo (CNC).

Udziałowcy: Charkiewicz Mikołaj - 44,98%, Charkiewicz Teresa - 44,97%, Inni - 10,05%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 11 545 16 744 21 223 20 941 29 666
Wynik finansowy
netto
140 971 1 951 2 615 4 203
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 2 363 2 243 1 800 1 987 1 657
Aktywa razem 14 312 21 498 25 374 39 338 44 695
Kapitał własny 9 104 10 021 11 972 14 586 18 789

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo ChM Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej