Curtis Health Caps Sp. z o.o.

Curtis Health Caps Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 63

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.curtish.com.pl

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 60-544 Poznań, ul. Żeromskiego 9Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Curtis Health Caps Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą farmaceutyczną, która koncentruje swoje działania na świadczeniu usług produkcji farmaceutycznej oraz suplementów diety i kosmetyków dla innych podmiotów gospodarczych. Firma ma rozwiniętą bazę usługową dla produkcji kapsułek miękkich oraz opracowywania technologii dla nowych produktów w tej postaci. Curtis Health Caps oferuje usługi badawczo-rozwojowe oraz produkcyjne na wszystkich etapach wytwarzania kapsułek, tj. od zakupu surowców po pakowanie. Spółka jest beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej, uzyskane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie pozwoliło na rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego w Wysogotowie, z całym zapleczem usług w zakresie opracowywania innowacyjnych technologii wytwarzania oraz metod badań dla produktów leczniczych, suplementów diety oraz kosmetyków w formie kapsułek miękkich.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 7 262 6 745 6 717 7 994 8 843
Wynik finansowy
netto
8 29 -442 -1 669 -1 845
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 30 31 13 10 3 944
Aktywa razem 4 238 4 930 7 829 11 183 33 478
Kapitał własny 3 743 3 772 3 330 1 661 13 901

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Curtis Health Caps Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNNNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej