Dental Nanotechnology Sp. z o.o.

Dental Nanotechnology Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 19

Pozycja na Liście 500’2010: 268

www.dentalnt.com

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 40-534 Katowice, ul. Czajek 5, 2Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Dental Nanotechnology Sp. z o.o. to firma nastawiona na realizację różnorodnych programów z obszaru stomatologii. W ramach swojej działalności spółka rozwija sieć gabinetów licencyjnych DCL oraz rozpoczęła program budowy własnych klinik. Pierwszą otwartą kliniką jest klinika w Zabrzu. Ponadto spółka rozwija prace nad własnymi preparatami dla stomatologii: Nanocare + Nanocare Gold. Firma prowadzi również prace nad produkcją nowoczesnych urządzeń wspomagających pracę dentystów Nanotec Endo i Nanozon. Nanotec Endo to unikalny system do irygacji kanałów korzeniowych. Właścicielem światowego patentu jest główny udziałowiec spółki dr Roman Borczyk. Nanozon to nowoczesne urządzenie do leczenia ozonem i ozonowania wody do płukania ust. Firma prowadzi także szkolenia dla lekarzy stomatologów.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 917 1 363 1 474
Wynik finansowy
netto
-181 2 57
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 16 39
Wartości niematerialne i prawne 28 398 312
Aktywa razem 971 1 492 2 070
Kapitał własny 626 629 908

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Dental Nanotechnology Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCCNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej