Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.

Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.

Ocena w systemie 5A: NNBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 55

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.famed.pl

Rok powstania: 1975

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 2Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. jest jednym z wiodących w Polsce i dobrze znanym na świecie, polskim producentem wysokiej jakości aparatury i sprzętu medycznego. Firma specjalizuje się głównie w produkcji lamp operacyjnych i zabiegowych. W swojej ofercie posiada również lampy diagnostyczne, lampy bakteriobójcze UV, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, negatoskopy standardowe i tablicowe. Przedsiębiorstwo ponosi nakłady na prce badawczo-rozwojowe, jest beneficjentem krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 8 214 8 346 8 484 6 900 6 662 6 765
Wynik finansowy
netto
145 354 -64 -854 -932 -936
Koszty zakończonych prac rozwojowych 128 592 436
Wartości niematerialne i prawne 248 667 476
Aktywa razem 6 273 6 815 6 564 6 324 5 688 3 659
Kapitał własny 4 725 5 079 5 014 3 574 2 642 1 084

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej