Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

Ocena w systemie 5A: CNBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 26

Pozycja na Liście 500’2010: 356

www.galena.pl

Rok powstania: 1962

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 50-984 Wrocław, ul. Krucza 62Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena jest firmą o ponad 65-cio letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się produkcją farmaceutyczną, usługami w zakresie produkcji oraz konfekcjonowania leków. Firma prowadzi również działalność usługową w zakresie syntezy substancji farmaceutycznych. Od chwili powstania w 1946 roku firma stale rozbudowuje się i poszerza ofertę handlową, podnosząc jednocześnie jakość swoich wyrobów.

Udziałowcy: Członkowie spółdzielni - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 29 443 31 869 29 406 35 379 27 798 34 174
Wynik finansowy
netto
2 308 2 336 839 554 -5 150 -1 056
Koszty zakończonych prac rozwojowych 96 741 982 1 077 511
Wartości niematerialne i prawne 272 822 1 037 1 389 752
Aktywa razem 39 153 41 770 41 294 42 650 42 129 41 203
Kapitał własny 33 956 35 621 35 630 35 534 30 030 28 982

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej