Farmacol S.A.

Farmacol S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 64

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.farmacol.com.pl

Rok powstania: 1990

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Farmacol S.A. jest wiodącym dystrybutorem farmaceutycznym w Polsce. Od 1999 roku akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa Farmacol obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, dostarczając leki i inne produkty farmaceutyczne do kilku tysięcy aptek i kilkuset szpitali.

Udziałowcy: Olszewski Andrzej - 26,88%, Olszewska Zyta - 23,54%, ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - 8,55%, Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - 6,72%, Inni - 34,31%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 2 708 071 3 021 419 3 305 685 3 823 103 4 619 744 4 953 885
Wynik finansowy
netto
64 227 60 549 51 758 51 411 53 722 49 967
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 57 136 55 593 2 278 8 090 8 324 8 670
Aktywa razem 969 871 1 041 196 1 123 671 1 419 142 1 541 569 1 573 144
Kapitał własny 382 334 442 879 455 529 501 554 549 658 599 797

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Farmacol S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma notowana na GPW

Wróć do tabeli rankingowej