Frey Sp.J.

Frey Sp.J.

Ocena w systemie 5A: CCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 35

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.frey.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 05-502 Piaseczno, ul. Wołodyjowskiego 38Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Frey Sp.J. jest producentem przyrządów optycznych perymetrów. Firma powstała w 2005 roku i zatrudnia obecnie 15 pracowników. Przedsiębiorstwo podnosi swój poziom innowacyjności między innymi dzięki programom pomocowym Unii Europejskiej. Firma w latach 2008 - 2009 realizowała projekt "Wzmocnienie innowacyjności firmy Frey poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa" o wartości 1,21 mln zł (dofinansowanie UE w wysokości 35,6%).

Udziałowcy: Frey Jacek Krzysztof - 50,00%, Frey Wojciech Zbigniew - 50,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 5 961 5 455 6 936
Wynik finansowy
netto
2 098 2 113 2 228
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 5 18 34
Aktywa razem 4 914 4 621 6 666
Kapitał własny 3 567 3 573 5 801

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Frey Sp.J. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNC.

Status przedsiębiorstwa: beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej