Glaxosmithkline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Glaxosmithkline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 96

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.gsk.com.pl

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 00-609 Warszawa, ul. Armii Ludowej 26Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Glaxosmithkline Consumer Healthcare Sp. z o.o. należy do światowego koncernu GlaxoSmithKline Plc. Podstawowym rodzajem działaności przedsiębiorstwa jest dystrybucja hurtowa farmaceutyków, w tym środków do pielęgnacji jamy ustnej i skóry.

Udziałowcy: Setfirst Ltd. (Wielka Brytania) - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 297 552 529 465 574 648 680 177 823 278 799 072
Wynik finansowy
netto
20 962 26 989 53 487 58 496 49 036 22 262
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 241 1 331 1 127 997 1 331
Aktywa razem 169 095 231 341 261 869 387 985 414 127 462 373
Kapitał własny 102 817 129 806 183 293 241 789 288 122 310 384

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Glaxosmithkline Consumer Healthcare Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej