Herbanordpol Gdańsk Sp. z o.o.

Herbanordpol Gdańsk Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 50

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.herbanordpol.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 82-230 Nowy Staw, ul. Obrońców Westerplatte 28Zobacz na mapie

Województwo: pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Herbanordpol Gdańsk Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu roślin zielarskich. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Stawie. Spółka posiada swoje oddziały w Złotowie i Karlinie. Firma produkuje wodne i alkoholowe ekstrakty z surowców zielarskich, olejki eteryczne oraz oleje z pestek dyni. Świadczy usługi suszenia, czyszczenia nasion i owoców, proszkowania. Robi testy laboratoryjne. Firma prowadzi sprzedaż surowców zielarskich.

Udziałowcy: Andrzejewski Jerzy - 50,00, Gajewski Jan Franciszek - 50,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 325 912 992
Wynik finansowy
netto
-122 -142 580
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 1 377 1 160 1 228
Kapitał własny 275 134 714

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Herbanordpol Gdańsk Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej