Herbapol Lublin S.A.

Herbapol Lublin S.A.

Ocena w systemie 5A: CBBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 12

Pozycja na Liście 500’2010: 139

www.herbapol.com.pl

Rok powstania: 1949

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 20-471 Lublin, ul. Diamentowa 25Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Herbapol Lublin S.A. jest liderem rynku produktów zielarskich, liderem na rynku syropów spożywczych oraz zajmuje wysoką pozycję na rynku herbat. W ofercie firmy znajdują się zarówno produkty spożywcze, jak też farmaceutyczne, od asortymentu herbat, syropów spożywczych i napojów przez zioła jednorodne, lecznicze mieszanki ziołowe, po krople, syropy farmaceutyczne i kapsułki ziołowe. Wszystkie produkty firmy wytwarzane są z naturalnych składników pochodzenia roślinnego. Produkty firmy doceniane są przez klientów indywidualnych, jak również cenione są przez lekarzy i farmaceutów.

Udziałowcy: Starak Jerzy - 64,13%, Windstorm Trading & Investments Limited - 35,87%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 172 573 190 317 199 192 193 851 209 655 225 814
Wynik finansowy
netto
3 719 5 035 50 495 5 617 18 537 19 516
Koszty zakończonych prac rozwojowych 740
Wartości niematerialne i prawne 529 652 656 901 740
Aktywa razem 114 971 103 314 115 693 108 712 114 012 116 434
Kapitał własny 37 264 23 209 69 498 57 728 51 254 70 770

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Herbapol Lublin S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej