Hurtap S.A.

Hurtap S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 69

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.hurtap.com.pl

Rok powstania: 1999

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Górnicza 2Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Hurtap S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się hurtową dystrybucją produktów i materiałów medycznych do aptek. Siedziba firmy mieści się w Łęczycy w województwie łódzkim. W chwili obecnej firma posiada rozwiniętą sieć dystrybucji z oddziałami w Głogowie, Tychach, Warszawie i Gdańsku. Siedziba firmy oraz główne centrum dystrybucyjne znajdują się w nowoczesnym obiekcie specjalnie wybudowanym dla tego typu działalności. Integralną częścią hurtowni są w pełni zautomatyzowane magazyny o powierzchni około 6,5 tys. m2. Firma współpracuje z około 2500 aptek posiadając ponad 5% udziałów w obrocie hurtowym w Polsce. Hurtap jest spółką z polskim kapitałem a jej akcjonariuszami jest 240 właścicieli aptek, którzy aktywnie wspierają politykę spółki.

Udziałowcy: Napióra Wiktor - 80,00%, Inni - 20,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 698 406 778 889 831 523 959 395 969 749 737 555
Wynik finansowy
netto
4 024 4 225 5 023 5 009 6 198 5 835
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 2 505 2 661 2 782 3 995 3 958
Aktywa razem 207 742 235 271 262 145 325 800 292 310 278 298
Kapitał własny 24 810 27 425 30 758 33 758 39 956 45 791

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Hurtap S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNC.

Wróć do tabeli rankingowej