Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.

Ocena w systemie 5A: NCBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 33

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.biomed.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 30-224 Kraków, ul. Sosnowa 8Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A.to polska firma biotechnologiczna łącząca sześćdziesiąt lat doświadczenia w branży farmaceutycznej z najnowszą wiedzą o produktach leczniczych, wyrobach medycznych oraz suplementach diety. Poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oraz współpracę z renomowanymi jednostkami naukowymi, produkty firmy charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem stosowania. Przedsiębiorstwo jest inwestorem w badania i rozwój. W ramach prowadzonej działalności B+R firma skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji nowych preparatów. Firma wciąż ulepsza już istniejące produkty oryginalne (probiotyki, szczepionki, alergeny), wdraża nowe technologie, metody badawcze oraz udoskonala pracę i wyposażenie laboratoriów.

Udziałowcy: Biomar S.A. - 92,39%, Inni - 7,61%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 29 394 31 011 36 720 36 540 47 336 43 184
Wynik finansowy
netto
6 214 7 356 8 053 812 18 972 17 516
Koszty zakończonych prac rozwojowych 514 343 356 237 624
Wartości niematerialne i prawne 550 385 362 334 728
Aktywa razem 30 418 40 236 45 473 47 345 79 677 94 884
Kapitał własny 27 804 35 159 43 212 44 025 62 996 80 512

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej