Jarmed Sp. z o.o.

Jarmed Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 90

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: mikro

Adres: 35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 1aZobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Jarmed Sp. z o.o. to przychodnia oraz centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 92 95 37
Wynik finansowy
netto
70 40 7
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 90 71 64
Kapitał własny -50 -10 -2

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Jarmed Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej