JZO Sp. z o.o.

JZO Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 65

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.jzo.com.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Waryńskiego 12Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: JZO Sp. z o.o. jest firmą oferującą najnowszej generacji soczewki okularowe, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku. Produkty firmy to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające wymagania światowych norm dotyczących optyki okularowej. W pełni zaspokajają potrzeby pacjentów w zakresie komfortu widzenia i użytkowania okularów. Firma oferuje ponadto produkty do pielęgnacji okularów (m.in. chusteczki i płyny do czyszczenia soczewek okularowych) oraz maszyny i urządzenia do zakładów optycznych i gabinetów okulistycznych.

Udziałowcy: Invoptic S.A.S. 98,25%, Inni - 1,74%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 51 693 51 129 55 998 54 652 54 003 55 959
Wynik finansowy
netto
4 393 7 340 7 015 8 600 5 309 6 616
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 243 219 388 1 066 1 354
Aktywa razem 22 783 25 000 24 924 34 798 33 880 38 742
Kapitał własny 8 604 13 883 14 715 23 315 24 501 30 040

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo JZO Sp. z o.o. charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej