Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie S.A.

Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 84

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.herbapol.krakow.pl

Rok powstania: 1949

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 31-464 Kraków, ul. Chałupnika 14Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie S.A. oferuje suplementy diety w formie kapsułek i tabletek, herbatki owocowo-ziołowe, herbatki

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 16 803 16 887 18 896 19 741 19 891 19 124
Wynik finansowy
netto
315 937 3 218 755 1 017 563
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 2 1 10 3
Aktywa razem 13 670 13 794 16 440 16 659 17 380 17 383
Kapitał własny 10 992 11 687 14 693 15 070 15 709 15 788

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej