Krka Polska Sp. z o.o.

Krka Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 82

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.krkapolska.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 5Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Krka Polska Sp. z o.o. jest producentem, dystrybutorem, w tym także eksporterem, wysokiej jakości leków generycznych. Firma jedną z wiodących, odtwórczych firm farmaceutycznych na polskim rynku. Od niemal 40 lat oferuje polskim pacjentom wysoką jakość produktów o potwierdzonym badaniami profilu bezpieczeństwa. Firma wchodzi w skład międzynarodowej słoweńskiej grupy farmaceutycznej Krka, której podstawowym kierunkiem działalności jest produkcja i sprzedaż leków na receptę, produktów dostpnych bez recepty oraz produktów weterynaryjnych. Grupa koncentruje się również na rozwoju własnych, wysokiej jakości leków generycznych.

Udziałowcy: Krka D.D., Novo Mesto - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 304 919 372 871 452 880 543 697 639 255 624 663
Wynik finansowy
netto
8 550 15 737 44 673 38 167 39 140 31 037
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 248 360 3 015
Aktywa razem 171 895 205 261 229 894 241 885 317 174 340 099
Kapitał własny 89 294 99 330 129 596 167 763 168 736 199 773

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Krka Polska Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej