Lek S.A.

Lek S.A.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 93

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.lek.com.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 95-010 Stryków, ul. Podlipie 16Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Lek S.A. jest firmą produkcyjną z sektora farmaceutycznego, należąca do Grupy Sandoz światowego lidera na rynku leków generycznych (odtwórczych). Firma produkuje antybiotyki, leki kardiologiczne, neurologiczne i przeciwbólowe.

Udziałowcy: Novartis International AG - Novartis Pharma AG (Szwajcaria) - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 956 131 1 219 563 1 349 913 1 439 331 1 541 369 1 598 413
Wynik finansowy
netto
-1 051 8 297 18 184 21 044 20 095 22 617
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 53 89 146 263 384
Aktywa razem 427 985 628 264 677 067 829 388 704 371 908 238
Kapitał własny 46 441 54 738 72 922 176 348 196 443 414 060

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Lek S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej