LfC Sp. z o.o.

LfC Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CAAAA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 1

Pozycja na Liście 500’2010: 2

www.lfc.com.pl

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 41Zobacz na mapie

Województwo: lubuskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma LfC Sp. z o.o. jest producentem wyrobów medycznych stosowanych w chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii. Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniową w zakresie implantów wszepiennych do leczenia schorzeń układu kostno-neuro-mięśniowego, a w szczególności kręgosłupa człowieka, biomateriałów wszczepiennych do wykorzystania w ortopedii i neurochirurgii, wytrzymałości wszczepiennych wyrobów medycznych. Rezultatem prac badawczo-rozwojowych jest stworzenie Systemu Kręgosłupowego DERO będącego oryginalnym, polskim produktem na wysokim, światowym poziomie. Firma posiada własną kadrę naukową pracującą w ramach Działu Badań i Rozwoju, której zadaniem jest prowadzenie innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, projektowanie, konstruowanie oraz badanie prototypów, współpraca z odpowiednimi specjalistami z wiodących ośrodków technicznych i medycznych w kraju i za granicą.

Udziałowcy: Ciupik Lechosław - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 6 515 6 573 6 427
Wynik finansowy
netto
465 558 695
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 618 3 396 4 512
Aktywa razem 10 129 12 528 16 381
Kapitał własny 7 189 7 853 7 991

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo LfC Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, najwyższą oceną poziomu innowacyjności procesowej, najwyższą oceną nakładów na działaność innowacyjną, najwyższą oceną zdolności do uzyskiwania patentów oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CAAAA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej