Mabion S.A.

Mabion S.A.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 72

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.mabion.eu

Rok powstania: 2007

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 99-300 Kutno, ul. Józefów 9Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

Opis działalności przedsiębiorstwa: Mabion S.A. jest polską firmą biotechnologiczną, utworzoną w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Mabion został utworzony w 2007 roku przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma, Polfarmex, IBSS Biomed oraz Genexo. Mabion posiada kompetencje wytwarzania dowolnych leków biotechnologicznych od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do wyprodukowania gotowego leku. W swoich laboratoriach spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz chorobach metabolicznych. Spółka Mabion jest notowana na rynku NewConnect. Mabion pozyskał z emisji 22,8 mln zł, które przeznaczył na rozszerzenie skali produkcji leków do wielkości umożliwiającej przeprowadzenie badań klinicznych.

Udziałowcy: Genexo Sp. z o.o. - 19,03%, Wieczorek Maciej - 16,76%, Wośko Mieczysław - 16,37%, IBSS Biomed S.A. - 6,52%, Aleksandrowicz Robert - 0, 29%, Inni - 41,03%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 89 3 085
Wynik finansowy
netto
-193 -329 471
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 134 348 23 439
Kapitał własny -46 -75 21 719

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Mabion S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma notowana na NewConnect

Wróć do tabeli rankingowej