Medana Pharma S.A.

Medana Pharma S.A.

Ocena w systemie 5A: CBBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 11

Pozycja na Liście 500’2010: 134

www.medana.pl

Rok powstania: 1956

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 98-200 Sieradz, ul. Władysława Łokietka 10Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Medana Pharma S.A. jest liderem w dziedzinie produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych w nowoczesnych postaciach. W portfolio firmy znajdują się również leki dermatologiczne oraz stosowane w chorobach narządu ruchu, a także środki spożywcze (suplementy diety), produkty kosmetyczne i wyroby medyczne. Firma oferuje całą gamę nowoczesnych postaci leków - formy płynne (syropy, zawiesiny, krople, żele, roztwory), suche (tabletki, w tym także tabletki powlekane) oraz kapsułki twarde i miękkie. Dotyczy to także produkcji kontraktowej, która stanowi bardzo ważną część działalności firmy. Firma jest inwestorem w badania i rozwój.

Udziałowcy: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. - 98,30%, Inni - 1,70%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 77 407 98 111 125 451 131 999 164 940
Wynik finansowy
netto
3 724 18 162 43 754 39 553 64 483
Koszty zakończonych prac rozwojowych 434 450 1 998 1 708 1 219
Wartości niematerialne i prawne 1 499 2 439 2 654 2 803 19 224
Aktywa razem 91 612 113 279 157 898 160 965 192 008
Kapitał własny 78 607 96 734 140 063 147 621 164 341

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Medana Pharma S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej