Medicalgorithmics S.A.

Medicalgorithmics S.A.

Ocena w systemie 5A: CCBNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 8

Pozycja na Liście 500’2010: 94

www.medicalgorithmics.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 22Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: badania naukowe w dziedzinie biotechnologii

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Medicalgorithmics S.A. jest producentem zaawansowanego technologicznie systemu do diagnostyki arytmii na świecie - systemu PocketECG. System ten pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii serca i dzięki opracowanym przez firmę nowatorskim algorytmom interpretacji EKG, generuje w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego, które przesyła na bieżąco do specjalisty w centrum monitorowania. Poza systemem PocketECG oraz usługami z nim związanymi, firma prowadzi również sprzedaż systemu monitoringu pracy serca u zwierząt – CardVET.

Udziałowcy: New Europe Ventures LLC - 27,29%, BIB Seed Capital S.A. - 21,57%, Dziubiński Marek - 20,22%, Inni - 30,92%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 459 290 4 107
Wynik finansowy
netto
-2 085 -928 1 748
Koszty zakończonych prac rozwojowych 578 797
Wartości niematerialne i prawne 37 1 033 834
Aktywa razem 1 647 1 374 2 911
Kapitał własny 1 437 919 2 668

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Medicalgorithmics S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną oraz bardzo wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCBNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej