Mobilex Sp. z o.o.

Mobilex Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNCNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 70

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.mobilex.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 90-540 Łódź, ul. Radwańska 23, 1Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Mobilex Sp. z o.o. jest producentem sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wózków inwalidzkich do aktywnej rehabilitacji, fotelików do kompleksowej rehabilitacji, czy indywidualnych przedmiotów pionizujących. Firma posiada w swojej ofercie, także wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym i skutery, podnośniki, foteliki pionizujące i produkty wspomagające, takie jak balkoniki, podpórki, laski, kule. W swojej ofercie firma posiada również sprzęt i urządzenia pozwalające na pokonanie barier architektonicznych otoczenia. Ważnym elementem świadczonych usług przez spółkę Mobilex jest także serwis sprzętu rehabilitacyjnego.

Udziałowcy: Włodarczyk Wojciech Bartłomiej - 20,00%, Fendorf Aneta Izabela - 10,00%, Inni - 70,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 8 079 9 373 10 781 9 243 8 269
Wynik finansowy
netto
645 1 076 763 122 -115
Koszty zakończonych prac rozwojowych 107 32 2
Wartości niematerialne i prawne 140 160 107 32 10
Aktywa razem 2 442 3 126 3 847 4 351 2 943
Kapitał własny 1 216 1 972 2 210 1 952 1 815

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Mobilex Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną nakładów na działaność innowacyjną. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NNCNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej