MPW Med Instruments Spółdzielnia Pracy

MPW Med Instruments Spółdzielnia Pracy

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 85

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.mpw.pl

Rok powstania: 1970

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 04-347 Warszawa, ul. Boremlowska 46Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: sprzęt medyczny

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo MPW Med Instruments jest producentem wirówek medyczno-laboratoryjnych. Produkuje 17 typów nowoczesnych wirówek medycznych i laboratoryjnych w tym uniwersalne i specjalistyczne: hematokrytowe, cytologiczne, titracyjne, chłodzone, chłodzone i grzane, do preparatyki krwi, do testów kolumnowych. Ponadto MPW Med Instruments posiada wyposażenie techniczne umożliwiające wytwarzanie wyrobów elektromechanicznych z udziałem elektroniki. Firma co roku wprowadza do sprzedaży 2-3 nowe modele wirówek oraz zmodernizowane dotychczasowe wersje. Wyroby MPW Med Instruments eksploatowane są do ponad 80 krajów a wartość eksportu przedsiębiorstwa sięga 70% przychodów ze sprzedaży.

Udziałowcy: Członkowie spółdzielni - 10,000%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 10 956 10 446 10 952 12 123 11 647
Wynik finansowy
netto
508 745 329 862 631
Koszty zakończonych prac rozwojowych 55 17
Wartości niematerialne i prawne 98 42 25 18 10
Aktywa razem 7 292 8 315 7 638 8 256 8 223
Kapitał własny 3 384 3 790 3 746 4 464 4 579

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo MPW Med Instruments Spółdzielnia Pracy charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Status przedsiębiorstwa: inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej