Neuca S.A.

Neuca S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 51

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.neuca.pl

Rok powstania: 1990

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Neuca S.A. jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Firma jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek, docierając każdego dnia do 10 tys. punktów aptecznych. Strategią firmy jest koncentracja na rozwoju podstawowej działalności przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych, świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa buduje sieć aptek partnerskich, obecnie posiada ponad 2,5 tys. pod markami Świat zdrowia i Apteka dobrych cen, świadczy usługi marketingowe, informatyczne dla firm z sektora ochrony zdrowia oraz produkuje własne leki.

Udziałowcy: Herba Wiesława - 23,07%, Herba Kazimierz Michał - 23,07%, FPT Foundation - 10,56%, Sucharski Piotr - 0,11%, Inni - 43,19%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 414 766 1 700 854 2 538 494 3 595 037 4 256 070 4 622 720
Wynik finansowy
netto
10 810 11 275 14 639 6 548 12 986 18 187
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 6 684 6 292 5 544
Aktywa razem 371 264 543 566 1 014 806 1 287 173 1 491 006 1 741 701
Kapitał własny 69 155 78 457 166 536 161 949 192 086 202 491

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Neuca S.A. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej