Neuroreha Sp. z o.o.

Neuroreha Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 41

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.fizjoterapiaopole.pl

Rok powstania: 2007

Przedsiębiorstwo: mikro

Adres: 45-273 Opole, ul. Tysiąclecia 7cZobacz na mapie

Województwo: opolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Neuroreha Sp. z o.o. prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci i dorosłych metodami PNF, Vojta, NDT Bobath. Oferuje specjalistyczną terapię neurologiczną i funkcjonalną u dzieci i dorosłych z takimi schorzeniami jak: udar mózgu, uraz czaszko-mózgowy, uraz rdzenia kręgowego, mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ), skoliozy, wady postawy, przepuklina oponowo-rdzeniowa, kręcz szyi, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN), asymetrie ułożeniowe, dysplazja. Firma zapewnia konsultacje lekarzy specjalistów, ocenę rozwoju ruchowego dziecka, neurolopedę, naukę opieki nad chorą osobą, naukę odpowiedniej pielęgnacji noworodka i niemowlaka, ocenę i rehabilitację wad postawy, stóp i skolioz.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 56 113 206
Wynik finansowy
netto
4 31 15
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 51 83 102
Kapitał własny 51 82 97

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Neuroreha Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej