Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 79

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 88Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa:

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 196 1 469 1 454
Wynik finansowy
netto
236 336 260
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 1 066 1 404 1 663
Kapitał własny 995 1 331 1 591

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej