Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego Zdrovita Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg. Sp.P.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego Zdrovita Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg. Sp.P.

Ocena w systemie 5A: NBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 67

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 1aZobacz na mapie

Województwo: lubuskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa: Placówka medyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego Zdrovita Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg. Sp.P. prowadzi działalność w miejscowości Krosno Odrzańskie. Firma specjalizuje się w medycynie rodzinnej.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 600 2 086 2 082
Wynik finansowy
netto
772 1 094 933
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 726 894 722
Kapitał własny 494 686 676

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego Zdrovita Michniewicz Nowak Rólka Wiśniewska Prałat Śnieg Spółka Partnerska charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej