Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie A.Graczyk-Duda E.Raczyńska A.Walorski Sp.P.L.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie A.Graczyk-Duda E.Raczyńska A.Walorski Sp.P.L.

Ocena w systemie 5A: NBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 68

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2002

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 49-200 Grodków, ul. Szpitalna 13Zobacz na mapie

Województwo: opolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa:

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 252 1 494 1 463
Wynik finansowy
netto
594 641 742
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 128 137 134
Kapitał własny 118 3 30

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Zdrowie A.Graczyk-Duda E.Raczyńska A.Walorski Spółka Partnerska Lekarzy charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej