Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Sp.P.L. Beata Duda-Chełstowska i Partnerzy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Sp.P.L. Beata Duda-Chełstowska i Partnerzy

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 86

Pozycja na Liście 500’2010: brak

Rok powstania: 2002

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2Zobacz na mapie

Województwo: warmińsko-mazurskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: szpitalnictwo i opieka medyczna

Opis działalności przedsiębiorstwa:

Udziałowcy: Duda-Chełstowska Beata Jolanta - 16,00%, Mojska Teresa Jolanta - 16,00%, Antończyk Michał Jacek - 16,00%, Dudzińska Ewa Maria - 16,00%, Palczewska-Muchlado Bogumiła - 16,00%, Sztejter Mirosława - 16,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 1 342 1 689 2 234 2 077
Wynik finansowy
netto
1 059 1 499 1 312
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 329 209 202
Kapitał własny 5 5 5

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Spółka Partnerska Lekarzy Beata Duda Chełstowska i Partnerzy charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to NCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej