Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 52

Pozycja na Liście 500’2010: brak

www.novonordisk.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45bZobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. jest częscią globalnej grupy farmaceutycznej Novo Nordisk, która jest jednym z liderów w leczeniu cukrzycy. Firma zajmuje również wiodącą pozycję w leczeniu hemofilii, terapii hormonem wzrostu i hormonalnej terapii zastępczej. Novo Nordisk oferuje największy wybór insulin, tj. leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. Wytwarza i dostarcza na rynek produkty farmaceutyczne i usługi, które mają istotny wpływ na życie pacjentów, a także rozwój medycyny. Centrala Novo Nordisk mieści się w Danii. W Polsce filia Novo Nordisk jest obecna od 1991 roku i należy do regionu Europy Wschodniej, skupiającego 17 krajów. W naszym kraju firma zatrudnia 150 osób.

Udziałowcy: Novo Nordisk Region Europe A.S. - 100,00%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 353 946 379 020 399 855 447 284 483 804
Wynik finansowy
netto
18 046 13 011 -4 541 248 5 808
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 16 119 50 35
Aktywa razem 114 747 149 627 140 540 156 667 186 140
Kapitał własny 70 412 83 423 78 882 79 130 83 429

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej