Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 13

Pozycja na Liście 500’2010: 170

www.olimp-labs.com

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 39-200 Dębica, ul. Nagawczyna 109cZobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: farmaceutyki

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma Olimp Laboratories Sp. z o.o. jest producentem farmaceutyków, preparatów witaminowych oraz suplementów diety. Oferowane przez Olimp Laboratories produkty skierowane są zarówno do osób dbających o ogólną kondycję zdrowotną, jak również do osób, które chcą wzbogacić swoją dietę o witaminy oraz makro i mikroelementy w szczególności w ramach ich niedoboru w organizmie. W ciągu dwóch dekad, przedsiębiorstwo stało się firmą o zasięgu europejskim, osiągając wysoką pozycję na rynku niemieckim, austriackim, szwajcarskim, francuskim czy skandynawskim. Spółka posiada własną bazę naukową oraz nowoczesne zaplecze produkcyjne. Firma posiada również nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe.

Udziałowcy: Jedliński Stanisław Zygmunt - 33,33%, Jedliński Rafał - 33,33%, Jedliński Marcin - 33,33%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Przychody ze sprzedaży netto 38 007 48 388 65 299 76 298 99 587 125 244
Wynik finansowy
netto
1 261 2 040 5 017 4 410 7 085 12 162
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 68 84 388 145 192
Aktywa razem 29 946 36 739 45 059 54 904 67 642 86 498
Kapitał własny 14 671 16 389 21 019 25 298 31 259 42 516

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo CBNNA charakteryzuje się Według metodologii 5A przedsiębiorstwo Olimp Laboratories Sp. z o.o. charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania z środków unijnych. Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa w systemie 5A to CBNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, firma patentująca, beneficjent krajowych programów operacyjnych Unii Europejskiej

Wróć do tabeli rankingowej